6948625768 Τέρμα Λαρίσης, Βόλος nikosrousosgr@gmail.com